Bläddra

Språkkul Spela 1

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Språkkul Spela 1

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Laborativ och multisensorisk läs- och skrivträning!

I Språkkul finns många sätt att närma sig läs- och skrivkonsten. Genom att laborera, spela spel, skriva och leka blir fler sinnen stimulerade och inlärning kan ske lättare, det visar all modern forskning.

Eleverna arbetar i sina förbrukningshäften Skriva 1A och B parallellt med laborationer och spel i Labba- och Spela-böckerna som inte förbrukas.

Språkkul Spela 1 tar upp:

 • alfabetet
 • ord med två bokstäver - en stavelse
 • ord med tre bokstäver, rim
 • ordbilder, meningar
 • ord med två stavelser, namn
 • konsonantmöte, ord med x
 • skiljetecken
 • ändelser.

Arbetet med Språkkul utgår från lärarhandledningen. Här finns en gedigen lektionsplanering tillsammans med alla kopieringsunderlag som behövs för arbetet. Första gången du jobbar med serien behöver du följande:

 • Lärarhandledning
 • Spela (en bok per två elever)
 • Labba (en bok per två elever)
 • Skriva 1a och 1b (en till varje elev)
 • Lär mer 1 (en till klassen)

Det enda som behövs köpas till för följande år är sedan Skrivahäftena som är de enda som förbrukas. Motsvarande lista gäller även för Språkkul 2.

Läs mer om Språkkul under Språkkul Lärarhandledning 1, art.nr 36833.