Bläddra

Språkstigen – Svenska som andraspråk

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Språkstigen – Svenska som andraspråk

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Språkstigen är en allt-i-ett-bok som i första hand vänder sig till den som nyss har avslutat sin sfi. Här får eleverna möta autentiska tidningsartiklar och skönlitterära texter som inspiration och stimulans till eget läsande, skrivande och berättande.

Varje kapitel tar sin utgångspunkt i en viss texttyp, från artiklar och dikter ill romantexter, som underlag till diskussion och övningar.

Fler av texterna handlar om viktiga samhällsfrågor, t.ex. synen på föräldrar, handikappade, barn och gamla, och kan därför med fördel integreras med undervisningen i samhällskunskap.

Texterna följs av svensk-svenska ordlistor, ord- och grammatikövningar, läsförståelsefrågor samt muntliga och skriftliga övningar.

Tyngdpunkten i övningarna ligger på läs- och ordförståelse, som ska träna eleverna att använda språket i praktiken. Facit till övningarna finns i slutet av boken.