Bläddra

Språkvetenskapliga uppsatser

Kategorier: Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Köp här

Språkvetenskapliga uppsatser

Kategorier: Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Köp här
Vad menas med att en uppsats ska vara vetenskaplig? Vad är teori? Vilken metod ska man välja för att genomföra en undersökning? Vilka ämnen är lämpliga att skriva om? Vad bör det vetenskapliga språket utmärkas av?

Boken är tänkt att ge dig som språkstudent handledning i uppsatsskrivande inom det språkvetenskapliga området. Per Lagerholm tar upp alla de moment som är förenade med en språkvetenskaplig undersökning, såsom förberedelser, krav, vetenskapens allmänna mål, teoribegreppet, metoder, språkvetenskapens olika ämnen, uppsatsens språk och struktur samt ventilering och bedömning av uppsatser. Dessutom ges en mängd förslag på uppsatsämnen och tips på användbar litteratur.

I denna tredje upplaga har ett avsnitt om vetenskaplig etik och redlighet tillkommit. I alla kapitel finns också anknytning till nyare litteratur. I övrigt har det gjorts förbättringar, strykningar och tillägg i hela boken.

Boken är främst avsedd för studenter som läser svenska, lingvistik eller främmande språk på universitet och högskola.