Bläddra

Stärkta – men inte starka : om svenska domstolars svaga konstitutionella ställning

Köp här

Stärkta – men inte starka : om svenska domstolars svaga konstitutionella ställning

Köp här
Är svenska domstolars konstitutionella ställning tillräckligt stark? Rättegångarna mot Julian Assange och The Pirate Bay har gjort att svenskt rättsväsende hamnat i det internationella strålkastarljuset. Fria och oberoende domstolar är hörnstenar i varje modern rättsstat. I Sverige sågs länge politiken som överordnad juridiken. Men på senare år har det skett flera förändringar. Den senaste grundlagsre¬formen har på olika sätt stärkt ett oberoende rättsväsende. Men räcker det? Joakim Nergelius granskar de senaste reformerna, både till motiv och innehåll, och finner stora brister. Medan politiker talar allt mer om rättsväsendets effektivitet hamnar rättssäkerheten i skymundan. Domstolens uppgift är inte att få så många brottslingar som möjligt dömda utan att ge alla en rättvis rättegång. Hur går det ihop med reformer som kraftigt begränsar möjligheterna att få ett domslut prövat i högre instans? Joakim Nergelius granskning visar att inte allt står rätt till i svenskt rättsväsende. Joakim Nergelius är professor i rättsvetenskap vid Örebro universitet.