Bläddra

Starta med programmering

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: datorteknik Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen
Köp här

Starta med programmering

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: datorteknik Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen
Köp här
Hur kan vi integrera IKT i undervisningen för att utveckla elevers matematiska tänkande, förståelse och problemlösningsförmåga? Programmering är ett sätt. Eleverna inte bara lära sig hur de använder ny teknik, utan de ska även förstå grunderna för hur tekniken fungerar. Det som är bra med programmering är att barnen får vara kreativa, att de styr över skeendet och att de själva får tänka efter. Det handlar inte om att eleverna ska bli programmerare, utan om att ge dem en förståelse för tänket, hur man kreativt kan gå tillväga för att lösa problem. Programmering är ett pedagogiskt verktyg för att lösa problem, arbeta strukturerat och hitta kreativa lösningar. Det handlar också om att hitta mönster och generalisera, två andra viktiga bitar inom matematiken.