Bläddra

Staten och kapitalet : det svenska finansiella systemet under 1900-talet

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
Köp här

Staten och kapitalet : det svenska finansiella systemet under 1900-talet

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
Köp här
Staten och kapitalet utkom för första gången 1998. Boken analyserar relationen mellan finansmarknaden, dess aktörer och staten. Den ger också en övergripande bild av det svenska finansiella systemets utveckling i allmänhet, med särskild tonvikt på 1900-talet. I ett nytt förord tittar författaren Mats Larsson på vad som hänt sedan dess. Han beskriver de utvecklingstendenser som påverkat det finansiella systemet från slutet av förra seklet fram till idag, och inte minst vilka konsekvenser detta har haft för statens roll på finansmarknaden. Mats Larsson är professor i ekonomisk historia vid Uppsala Universitet och har författat en lång rad böcker som belyser Sveriges ekonomiska historia med tyngdpunkt på det finansiella systemet och dess aktörer. Staten och kapitalet är den tredje boken i Förlaget Näringslivshistorias klassikerserie.