Bläddra

Staten som fastighetsägare och hyresgäst. SOU 2011:31

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: fastigheter och anläggningar Management: särskilda områden
Köp här

Staten som fastighetsägare och hyresgäst. SOU 2011:31

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: fastigheter och anläggningar Management: särskilda områden
Köp här
Statlig fastighetsförvaltning stramas upp!

Ställer upp tre kriterier för statens fastighetsägande och föreslår åtgärder för att strama upp nuvarande uppdelning i ägandet mellan olika myndigheter och helägda statliga bolag när det gäller framför allt byggnader inom kultur- och försvarsområdet.
De tre kriterier som ska gälla för fastigheter i statens ägo är:
  • att de är kulturhistoriskt särskilt betydelsefulla
  • att de har ett särskilt betydelsefullt symbolvärde
  • att de har en central betydelse för rikets säkerhet
    När det gäller kulturfastigheter föreslås att dessa ska förvaltas av Fastighetsverket.
    Fortifikationsverket avvecklas och dess fastighetsbestånd förs över till ett särskilt bolag tillsammans med Specialfastigheter AB. Försvarsmakten får ta över ägaransvaret för försvarsanläggningarna.
    Föreslår även åtgärder för att ge bättre förutsättningar för myndigheternas myndigheternas lokalförsörjning och hanteringen av hyreskostnader.