Bläddra

Statsrättens grunder

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Statsrättens grunder

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Statsrättens grunder utgör en kommentar av 2011 års reviderade regeringsform. Statsrätten handlar om formalia kring riksdagsval, regeringsbildning, normgivning, etc., men innefattar också många juridiska frågor med direkt anknytning till politik och det omgivande samhället.


I läroboken eftersträvas ett helhetsperspektiv, innebärande att frågor sätts in i ett större sammanhang:
  • - Kan vi förbjuda religiösa satirer för att sådana ”yttranden” bedöms som alltför farliga, eller ett parti för att det anses som främlingsfientligt?
  • - Måste vi följa en EU-rättslig förordning om förbud mot att sälja snus eller om utökad datalagring av uppgifter?
  • - Får en svensk lag föreskriva att svenska medborgare som deltagit i krig ska landsförvisas?
  • - Får våra riksdagspartier verkligen göra upp om hur de ska agera i framtiden som vid ”decemberöverenskommelsen”?
  • - Kan en minister ge uttryck för sitt gillande av en viss dom eller kan det uppfattas som otillåtet ministerstyre?


    Frågorna är många och av blandad art och svaren kan vara mer eller mindre osäkra. Icke desto mindre måste svar eftersökas med någon form av etablerad juridisk metod och med en fingertoppskänsla för den politiska dimensionen.


    I boken ges många hänvisningar till rättsfall, referenslitteratur och även till andra författningar än de rent statsrättsliga.