Bläddra

Steg för steg – mot bättre texter – Skrivövningar för sfi B, C och D

Kategorier: Språk och lingvistik

Steg för steg – mot bättre texter – Skrivövningar för sfi B, C och D

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
I Steg för steg – mot bättre texter lär sig eleverna successivt att bygga upp en allt mer komplex text. De får möta mönstertexter (goda exempel) och arbeta med att förbättra sämre texter – och lär sig att tänka på helheten och inte bara på enstaka meningar. Därmed blir steget kort till att klara av att skriva en egen lyckad text. Elevpaket – digitalt läromedel och tryckt bok Allt ingår. Det blir så mycket bättre om eleven kan använda både dator och penna. Digitalt läromedel Den interaktiva elevboken är inläst med autentiskt tal och textföljning, vilket gör att eleverna kan läsa texterna samtidigt som de hör hur orden och fraserna uttalas. Dessutom finns interaktiva, grammatiska uppgifter kopplade till de olika avsnitten. Interaktiv version av boken, inläst med autentiskt tal och textföljning Interaktiva uppgifter Det digitala läromedlet kan användas på dator, surfplatta och i mobil I det digitala läromedlet kan eleverna söka i innehållet. De kan också göra egna anteckningar och markera viktiga stycken i texten. Anteckningarna sparas automatiskt och kan enkelt samlas ihop och skrivas ut. Det digitala läromedlet aktiveras med koden som finns i elevboken. Elevbok Varje avsnitt inleds med att eleverna får ta del av två olika texter, som bägge är korrekta vad beträffar grammatik m.m. Men den ena texten är bättre än den andra. Eleverna ska bestämma vilken text som är bäst och försöka förklara varför. Efter en genomgång och övningsuppgifter ska de skriva om och förbättra den sämre texten. Slutligen ska de producera en egen text. I början är det mycket enkla uppsatser, som handlar om att exempelvis använda sambandsord och variera meningsbyggnaden. Efterhand tillkommer andra genrer som brev och mejl, och det kan handla om att använda bisatser, anpassa sig till mottagaren och hålla sig till ämnet.