Bläddra

Stiftelsehandboken

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Juridik Redovisning Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Köp här

Stiftelsehandboken

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Juridik Redovisning Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Köp här
Stiftelser är en gammal företeelse som har funnits i hundratals år. Det
finns ungefär 19 300 registrerade stiftelser i Sverige med tillgångar
uppgående till ett värde av drygt 359 miljarder kronor. Detta gör
stiftelser till en positiv och viktig kraft i utvecklingen av det svenska
samhället.


I Stiftelsehandboken ges en allmän översikt av det mesta som
rör svenska stiftelser. Boken fokuserar både på de legala områdena
som skatterätt, civilrätt, redovisning och revision och områden som
kapitalförvaltning och utdelningspolitik, samt innehåller även en mer
praktisk handledning till hur arbetet i stiftelsen kan organiseras.


Stiftelsehandboken vänder sig till alla som på något sätt arbetar
med stiftelser eller som överväger att bilda en stiftelse. Boken berör
olika typer av stiftelser med tonvikt på den vanligaste formen, avkastningsstiftelser.


I denna tredje upplaga har avsnittet om redovisning uppdaterats
avseende ändringar i årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
regelverk. Övriga avsnitt har omarbetats och uppdaterats med aktuella
siffror och diagram.