Bläddra

av: Gertrud Lennander

Kategorier: Egendomslagstiftning Juridik Krav och depositioner Särskilda rättsområden
I tider av ekonomisk oro får frågor om kredit och säkerhet särskild aktualitet. Denna lärobok inleds med en översikt över den svenska kreditmarknaden. Därefter behandlas kreditavtalet. Huvuddelen av boken ägnas åt olika frågor rörande borgen samt kreditgivarens och kredittagarens inbördes rättigheter och skyldigheter…
Köp här

Isbn: 9789177370956

Utgivningsår: 20200520

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Martin Berglund

Kategorier: Juridik Krav och depositioner Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Beskattning av stiftelser utgör ett speciellt område i inkomstskatterätten. Utgångspunkten är visserligen att stiftelser beskattas på samma sätt som andra juridiska personer, men till följd av stiftelsens särdrag har det på området utvecklats regler och principer som på olika sätt avviker från hur beskattningen…
Köp här

Isbn: 9789177371557

Utgivningsår: 20210802

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

av: Kerstin Fagerberg, Jan Lindman, Brita Löfgren Lewin, Peter Aamisepp

Kategorier: Juridik Krav och depositioner Särskilda rättsområden
Boken är en heltäckande introduktion och handledning om det mesta som rör stiftelser. Den behandlar de legala områdena skatterätt, civilrätt, redovisning och revision. Den fördjupar sig i frågorna om kapitalförvaltning och utdelningspolitik. Här får du…
Köp här

Isbn: 9789139025627

Utgivningsår: 20221114

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Gertrud Lennander

Kategorier: Egendomslagstiftning Juridik Krav och depositioner Särskilda rättsområden
Frågor kring kredit och säkerhet har allt mer kommit i fokus efter de finansiella kriser som inträffat under senare år. I denna lärobok ges inledningsvis en översikt över den svenska kreditmarknaden. Därefter behandlas kreditavtalet. Huvuddelen av boken ägnas åt olika frågor rörande borgen samt kreditgivarens och…
Köp här

Isbn: 9789176788783

Utgivningsår: 20150804

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Kerstin Fagerberg, Jan Lindman, Brita Löfgren Lewin, Peter Aamisepp

Kategorier: Juridik Krav och depositioner Särskilda rättsområden
Stiftelser är en gammal företeelse som har funnits i hundratals år. Detfinns ungefär 19 300 registrerade stiftelser i Sverige med tillgångaruppgående till ett värde av drygt 359 miljarder kronor. Detta görstiftelser till en positiv och viktig kraft i utvecklingen av det svenskasamhället.I Stiftelsehandboken ges en…
Köp här

Isbn: 9789139115359

Utgivningsår: 20190828

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Annette Tiljander

Kategorier: Finansrätt Juridik Krav och depositioner Pensionslagstiftning Särskilda rättsområden
Pensionsstiftelser är ett sätt att trygga tjänstepensioner som är vanligt i större företag i Sverige. Denna bok beskriver de regelverk som gäller för pensionsstiftelser och den administration som en styrelse eller ledning av en pensionsstiftelse ska hantera, inklusive…
Köp här

Isbn: 9789139023937

Utgivningsår: 20211208

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC