Bläddra

Stockholm Centre for Commercial Law årsbok 5

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Stockholm Centre for Commercial Law årsbok 5

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet har till uppgift att främja forskning och forskarutbildning inom affärsjuridik. Det sker bland annat genom att Centret tar initiativ till samt leder och samordnar forskningsprojekt. Centret anordnar också vetenskapliga föreläsningar, seminarier och symposier. I föreliggande skriftserie presenteras fortlöpande bidrag från Centrets verksamhet.

Stockholm Centre for Commercial Law, Centret, har under år 2013 fortsatt att utvecklas, med ytterligare tillskott av yngre forskare. Centret utgör ett stabilt och kreativt forskningscentrum för kommersiell rätt i vid bemärkelse. Denna antologi presenterar en del av produktionen från forskare knutna till Centret under året som gått. Artiklarna, som är delvis tidigare publicerade och delvis nyskrivna, speglar dynamiken av den forskarmiljö Centret lyckats skapa.

I denna volym finns uppsatser från många av den kommersiella rättens områden. Här finns associationsrätt, europarätt, finansmarknadsrätt, försäkringsrätt, handelsrätt, processrätt, skadeståndsrätt, skatterätt, samt, inom den kommersiella rätten, interdisciplinära ämnen representerade.

INNEHÅLL:
– Frivillig överlåtelse av försäkringsbestånd av Dafne Barkestad & Marcus Radetzki
– Åkerberg Fransson-domen – Om förklaringen till HD:s tvärvändning i frågan om kombinationen skattetillägg/åtal för skattebrott av Ulf Bernitz
– Osanna fakturor – några bevisrättsliga aspekter av Caroline Carlson
– En svensk ’Bond Trustee’ av Joakim Forsberg & Isac Outinen
– Forfaiting, trade finance and the International Chamber of Commerce (ICC) av Lars Gorton
– The New York Convention and Suspending the Enforcement of an Arbitral Award on the Basis of Pending Setting-aside Proceedings av Lars Heuman
–Obehörig vinst och frågan om vårt behov av rättsliga tvångströjor av Jan Kleineman
– Cross-border Insolvency Agreements – Protocols from a Swedish Perspective av Göran Millqvist
– Ansvarsbegränsningar och anspråk mot motparts kontraktsmedhjälpare av Jori Munukka
– Några frågor i kommersiell skadeståndsrätt av Mårten Schultz
– Civilrättens betydelse för skatterättsliga bedömningar, och tvärtom. Eller vad är karta, vad är verklighet? Av Teresa Simon-Almendal
– Lex specialis in absurdum av Gustaf Sjöberg
– Från ”att tänka som en jurist” till ”att vara en jurist”: några förslag till reformering av juristprogrammet vid Stockholms universitet av Jessika van der Sluijs & Mauro Zamboni
– EU-rättslig reglering av kreditvärderingsinstitut av Aron Verständig