Bläddra

Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok XI

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok XI

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Stockholm Centre for Commercial Law utgör ett stabilt och kreativt forskningscentrum för kommersiell rätt i vid bemärkelse. Detta är det elfte året som Centret ger ut en antologi med ett urval av de uppsatser som forskare och andra knutna till Centret producerat under det gångna året. Uppsatserna speglar dynamiken och mångsidigheten i den forskarmiljö Centret lyckats skapa. I denna volym finns uppsatser från många av den kommersiella rättens områden representerade. Här återfinns avtalsrätt, allmän förmögenhetsrätt, bolagsrätt, europarätt, fastighetsrätt, finansmarknadsrätt, försäkringsrätt, immaterialrätt, komparativ rätt, processrätt, sakrätt, skadeståndsrätt, skatterätt och andra interdisciplinära ämnen.