Bläddra

Straffrättsliga prejudikat : ett urval av rättsfall med väsentlig betydelse inom straffrätten

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt Straffrätt och straffprocess
Köp här

Straffrättsliga prejudikat : ett urval av rättsfall med väsentlig betydelse inom straffrätten

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt Straffrätt och straffprocess
Köp här

Straffrätten regleras i hög utsträckning i lagtext. Högsta domstolens avgöranden har dock stor betydelse vid tolkningen av lagen. Den här boken tar främst upp rättsfall som har betydelse för straffrättens allmänna del, t.ex. utformning av gärningsbeskrivning, medverkansformer och uppsåtsbedömning.

Straffrättsliga prejudikat vänder sig i första hand till studerande på juristlinjen och polisutbildningen samt deltagare i olika former av vidareutbildningar framför allt utbildning för förundersökningsledare. Den torde också kunna användas av yrkesverksamma jurister, poliser och andra som har behov av att snabbt söka svaret på olika frågor inom straffrätten.