Bläddra

Striden mellan fakulteterna

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Västerländsk filosofi: upplysningen
Köp här

Striden mellan fakulteterna

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Västerländsk filosofi: upplysningen
Köp här
"Striden mellan fakulteterna" är en av Kants ålderdomsskrifter. Den utkom 1798 och är en universitetspolitisk klassiker. I tre delar behandlar Kant den filosofiska fakultetens förhållande till den teologiska, den juridiska och den medicinska fakulteten. Han argumenterar för att den filosofiska fakultetens traditionella ställning som den "lägre" fakulteten måste upphöra. Denna fakultet har enligt Kant en oinskränkt forsknings- och lärofrihet och kan också kritisera de "övre fakulteterna". Men "Striden mellan fakulteterna" har inte bara intresse som en universitetspolitisk skrift. Delen om striden med den teologiska fakulteten följer upp Kants tidigare skrift om "Religionen inom det blotta förnuftets gränser" och i delen om striden med den juridiska fakulteten ställer Kant – i ljuset av den franska revolutionen – den historiefilosofiska frågan om huruvida mänskligheten framskrider till det bättre.