Bläddra

Studiematerial för Juridisk introduktionskurs

Kategorier: Juridik Juridik: handböcker
Köp här

Studiematerial för Juridisk introduktionskurs

Kategorier: Juridik Juridik: handböcker
Köp här
Detta material är avsett att användas vid ett inledande studium av juridik.
Målsättningen är att göra det möjligt för studenten att aktivt påbörja en
metodträning. Detta sker genom att boken innehåller två typer av material:
• Traditionella övningsfrågor som till stora delar följer kurslitteraturen vid
de juridiska fakulteterna.
• Olika former av juridiskt källmaterial som lagar, förarbeten, de högsta
instansernas praxisbildning och exempel på standardavtal, kontrakt,
kungörelser, myndighetsblanketter samt EU-rättsligt källmaterial,
bland annat rättsfall och direktiv. Även vissa kommentarer från den
rättsvetenskapliga litteraturen har medtagits för att visa olika former
av juridisk information.