Bläddra

av:Kenneth Österlin

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Immaterialrätt Juridik Juridik: handböcker Kommersiell konst och design Konst Särskilda rättsområden
2:a uppdaterade upplagan 2019 Idéskydd för kreativa – handbok i immaterialrätt och strategier mot idéstöld Har du eller ditt företag en idé som ni vill exploatera? Då måste ni välja rätt strategi för att undvika idéstöld och stärka de kommersiella möjligheterna. Men vad innebär det och hur gör man? Den här…
Köp här

Isbn: 9789163986031

Utgivningsår:20190917

Utgivare: Skissbox.se

Mediatyp: BC

av:Stefan Zetterström

Kategorier: Civilrätt: allmänt Juridik Juridik: handböcker Särskilda rättsområden
Med mer än 700 frågor – inklusive svar och lösningar – är Övningsbok Civilrätt ett heltäckande komplement till den klassiska boken Malmströms Civilrätt. Boken kan dock även användas fristående.Läs merBoken är avsedd för både studenten och läraren. Ytterligare inlärningsstöd ges genom ett antal övningstentor och…
Köp här

Isbn: 9789147138296

Utgivningsår:20200107

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Kristina Adolfsson, Sven Boberg

Kategorier: Juridik Juridik: handböcker Miljö-, transport- och planeringsrätt Plan- och bygglagstiftning Särskilda rättsområden
OBS att boken har reviderats i en fjärde upplaga 2023. Tidigare utkomna upplagor från 2013 och 2015 som beskriver rättsläget vid respektive tidpunkt, finns fortfarande tillgängliga. I boken beskriver författarna detaljplaneringen i dess helhet. Processen, förfarandet, handlingarna,…
Köp här

Isbn: 9789139020950

Utgivningsår:20190913

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BE

av:Maria Refors Legge

Kategorier: Juridik Juridik: handböcker Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Får en skolas rektor ändra en elevs betyg? Vems ansvar är det om arbetsmiljön på skolan är bristfällig och i vilka situationer får den så kallade pysparagrafen användas? Får du som lärare lyfta eller hålla fast stökiga elever och hur bör du resonera kring luciafiranden och kyrkobesök under skoltid? Alla dessa frågor…
Köp här

Isbn: 9789177412472

Utgivningsår:20210706

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:Leif Edvardsson, Asbjörn Eriksson

Kategorier: Juridik Juridik: handböcker Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Denna bok ger svar till de övningar som finns i Övningsbok i beskattning. Avsikten med dessa båda böcker är att de skall vara ett naturligt komplement till litteraturen inom skatteområdet för den som vill sätta sig in i skattesystemets praktiska funktionssätt. De kan med fördel användas tillsammans med läroboken…
Köp här

Isbn: 9789144123462

Utgivningsår:20180220

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Lars Åhnberg

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Juridik: handböcker Särskilda rättsområden
Fr o m den 30 juli 2020: • Utstationeringslagen har gjorts till föremål för en omfattande omarbetning i samband med införandet av de senaste ändringarna i EU:s utstationeringsdirektiv. Möjligheterna att reglera villkor för utstationerade i kollektivavtal utvidgas. Lönen är inte längre begränsad till minimilön, fler…
Köp här

Isbn: 9789188121349

Utgivningsår:20210208

Utgivare: Lars Åhnberg

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789198430929

Utgivningsår:20210426

Utgivare: Iusté Aktiebolag

Mediatyp: BB

av:Carolina Öhrn, Per-Olof Persson

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Juridik: handböcker Särskilda rättsområden
Inom det arbetsrättsliga systemet finns olika typer av förhandlingar: tvisteförhandling, samverkansförhandling, kollektivavtalsförhandling och förhandling enligt den allmänna förhandlingsrätten. För dem som förhandlar inom arbetsrätten är det…
Köp här

Isbn: 9789139023555

Utgivningsår:20211116

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Lars Åhnberg

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Juridik: handböcker Särskilda rättsområden
Arbetsrätt 2022 – 1 juli, redovisar hela den aktuella lagtexten i de ”vanligaste” arbetsrättslagarna: • Medbestämmandelagen (MBL) • Utstationeringslagen • Lagen om anställningsskydd (LAS) • Uthyrningslagen • Främjandelagen • Visselblåsarlagen • Förtroendemannalagen • Arbetstidslagen • Semesterlagen •…
Utgått

Isbn: 9789188121448

Utgivningsår:20220811

Utgivare: Lars Åhnberg

Mediatyp: BC

av:Asbjörn Eriksson, Christina Gyland, Olof Jakobsson

Kategorier: Juridik Juridik: handböcker Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Praktisk beskattningsrätt 2021 är en grundläggande lärobok i beskattningsrätt med tyngdpunkten lagd på företagsbeskattning och beskattning av kapitalinkomster. Ambitionen har varit att enkelt och konkret – men inte helt uttömmande – förklara de ofta komplicerade reglerna inom beskattningsrätt. Ett stort…
Köp här

Isbn: 9789144152448

Utgivningsår:20210224

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Elsa Trolle Önnerfors, Henrik Wenander

Kategorier: Juridik Juridik: handböcker Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Vad ska man tänka på när man ska påbörja ett uppsatsarbete i juridik? Hur ska man på bästa sätt disponera sin text och hur hänvisar man till juridiska källor på ett korrekt vis? Och hur ska man planera för att bli klar med uppsatsen i tid? ”Att skriva rätt” ger goda råd när det gäller uppsatsskrivning i…
Köp här

Isbn: 9789139207375

Utgivningsår:20160112

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Leif Edvardsson, Asbjörn Eriksson

Kategorier: Juridik Juridik: handböcker Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Denna bok är ett naturligt komplement till litteratur inom skatteområdet för den som i olika utbildningssammanhang vill sätta sig in i skattesystemets praktiska funktionssätt. Den kan med fördel användas tillsammans med läroboken Praktisk beskattningsrätt, författad av Asbjörn Eriksson. Boken är i första hand skriven…
Köp här

Isbn: 9789144123448

Utgivningsår:20180220

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Asbjörn Eriksson, Christina Gyland, Olof Jakobsson

Kategorier: Juridik Juridik: handböcker Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Praktisk beskattningsrätt 2022 är en grundläggande lärobok i beskattningsrätt med tyngdpunkten lagd på företagsbeskattning och beskattning av kapitalinkomster. Ambitionen har varit att enkelt och konkret – men inte helt uttömmande – förklara de ofta komplicerade reglerna inom beskattningsrätt. Ett stort…
Köp här

Isbn: 9789144158600

Utgivningsår:20220111

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Leif Edvardsson, Asbjörn Eriksson

Kategorier: Juridik Juridik: handböcker Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Denna bok är ett naturligt komplement till litteratur inom skatteområdet för den som i olika utbildningssammanhang vill sätta sig in i skattesystemets praktiska funktionssätt. 
Den kan med fördel användas tillsammans med läroboken Praktisk beskattningsrätt, författad av Asbjörn Eriksson. Boken är i första hand skriven…
Köp här

Isbn: 9789144128467

Utgivningsår:20190212

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Mia Carlsson, Rolf Höök

Kategorier: Juridik Juridik: handböcker
Studiematerialet är avsett att användas vid de inledande studierna i juridik. Målsättningen är att göra det möjligt för studenten att påbörja den juridiska metodträningen och hanteringen av rättskällorna samt att ge en första övning i juridisk…
Köp här

Isbn: 9789139209508

Utgivningsår:20200814

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Leif Edvardsson, Asbjörn Eriksson

Kategorier: Juridik Juridik: handböcker Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Denna bok ger svar till de övningar som finns i Övningsbok i beskattning. Avsikten med dessa båda böcker är att de skall vara ett naturligt komplement till litteraturen inom skatteområdet för den som vill sätta sig in i skattesystemets praktiska funktionssätt. De kan med fördel användas tillsammans med läroboken…
Köp här

Isbn: 9789144128474

Utgivningsår:20190212

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Nina Nilsson Rådeström, Lina Sidenhag

Kategorier: Juridik Juridik: handböcker Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Rektorer måste i dag hantera många olika juridiska problem. Den här boken går steg för steg igenom hur rektorer kan, ska eller bör gå tillväga när de ställs inför situationer, händelser eller konflikter som har en juridisk aspekt. Hur identifierar man det rättsliga problemet? Hur tar man reda på rätt lag och paragraf?…
Köp här

Isbn: 9789147133758

Utgivningsår:20200804

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789198214697

Utgivningsår:20200801

Utgivare: Iusté Aktiebolag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789198464382

Utgivningsår:20190822

Utgivare: IJK förlag

Mediatyp: BE

av:Rolf Höök, Mia Carlsson

Kategorier: Juridik Juridik: handböcker
Detta material är avsett att användas vid ett inledande studium av juridik. Målsättningen är att göra det möjligt för studenten att aktivt påbörja en metodträning. Detta sker genom att boken innehåller tre typer av material: – Traditionella övningsfrågor som till stora delar följer kurslitteraturen vid de…
Köp här

Isbn: 9789139207665

Utgivningsår:20160114

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Mia Carlsson, Rolf Höök

Kategorier: Juridik Juridik: handböcker
STUDIEMATERIAL FÖR JURIDISK INTRODUKTIONSKURS är avsedd att användas vid de inledande studierna i juridik.Målsättningen är att göra det möjligt för studenten att påbörja den juridiska metodträningen och hanteringen av rättskällorna samt att ge en första övning i juridisk analys och kritisk reflektion.Genom att arbeta…
Köp här

Isbn: 9789139208761

Utgivningsår:20180828

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Tormod Johansen

Kategorier: Juridik Juridik: handböcker Särskilda rättsområden
Boken behandlar svensk rättslig reglering av kriser i spektrat från olyckor, via civila kriser, till totalförsvaret.
Köp här

Isbn: 9789139024439

Utgivningsår:20240409

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176106525

Utgivningsår:20171120

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BB

av:Stefan Zetterström

Kategorier: Civilrätt: allmänt Juridik Juridik: handböcker Särskilda rättsområden
Med mer än 700 frågor – inklusive svar och lösningar – är Övningsbok Civilrätt ett heltäckande komplement till den klassiska boken Malmströms Civilrätt. Boken kan dock även användas fristående.Läs merBoken är avsedd för både studenten och läraren. Ytterligare inlärningsstöd ges genom ett antal övningstentor och…
Köp här

Isbn: 9789147112616

Utgivningsår:20160111

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176105276

Utgivningsår:20151203

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

av:Elsa Trolle Önnerfors, Henrik Wenander

Kategorier: Juridik Juridik: handböcker Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Vad ska man tänka på när man ska påbörja ett uppsatsarbete i juridik? Hur ska man på bästa sätt disponera sin text och hur hänvisar man till juridiska källor på ett korrekt vis? Och hur ska man planera för att bli klar med uppsatsen i tid?”Att skriva rätt” ger goda råd när det gäller uppsatsskrivning i…
Köp här

Isbn: 9789139208846

Utgivningsår:20190123

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Torbjörn Andersson, Jane Reichel, Mattias Dahlberg, Joel Samuelsson

Kategorier: Juridik Juridik: handböcker
Juridikens termer är ett klassiskt uppslagsverk som kortfattat förklarar centrala juridiska termer. Boken är sedan många år ett värdefullt hjälpmedel för verksamma jurister och studerande samt för alla andra som kommer i kontakt med frågor av juridisk natur. Sagt om boken"[…] Boken är ytterst användarvänlig…
Köp här

Isbn: 9789147112197

Utgivningsår:20150813

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av:Mia Carlsson, Rolf Höök

Kategorier: Juridik Juridik: handböcker
Studiematerialet är avsett att användas vid de inledande studierna i juridik.Målsättningen är att göra det möjligt för studenten att påbörja den juridiskametodträningen och hanteringen av rättskällorna samt att ge en förstaövning i juridisk…
Köp här

Isbn: 9789139025962

Utgivningsår:20220817

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Stefan Zetterström

Kategorier: Civilrätt: allmänt Juridik Juridik: handböcker Särskilda rättsområden
Med fler än 700 frågor – inklusive svar och lösningar – är Övningsbok Civilrätt ett heltäckande komplement till den klassiska boken Malmströms Civilrätt. Boken kan dock även användas fristående. Boken är avsedd för både studenten och läraren. Ytterligare inlärningsstöd ges genom ett antal övningstentor och…
Köp här

Isbn: 9789147143856

Utgivningsår:20220621

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Anders Cardell, Jonas Cardell

Kategorier: Juridik Juridik: handböcker
Köp här

Isbn: 9789197417839

Utgivningsår:20140101

Utgivare: Short Cut Education

Mediatyp: BC

av:Louise Ideström D'Oliwa, Stefan Flemström

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Juridik: handböcker Särskilda rättsområden
Rätt Arbetsrätt 2023 är uppdaterad med det senaste på det arbetsrättsliga området gällande lagar, regler och avgöranden från Arbetsdomstolen. Ett flertal uppdaterade mallar och exempel ger dig en god grund att stå på i arbetsrättsliga frågor. Bland årets nyheter kan nämnas arbetsvillkorsdirektivet som trädde i kraft…
Köp här

Isbn: 9789152365045

Utgivningsår:20230123

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176105399

Utgivningsår:20161114

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BB

av:Pia Blank Thörnroos, Mikael Sindahl

Kategorier: Juridik Juridik: handböcker Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Den här boken kan användas av alla som vill ha grundläggande kunskaper gällande socialavgifter, skatteavdrag och F-skatt. Både nationella och internationella frågor inom området behandlas. Boken inleds med en kort beskrivning av kopplingen mellan socialavgifter och…
Köp här

Isbn: 9789139028789

Utgivningsår:20230808

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Georg Frick

Kategorier: Juridik Juridik: handböcker
Det finns mycket skrivet om arbetsrätt. Det mesta vänder sig till jurister, studenter eller specialister. Men den här boken är skriven för dem som i praktiken utövar arbetsrätten – cheferna. Det är de som dagligen ställs inför arbetsrättsliga frågor att svara på och/eller lösa. Här förklaras lagarna systematiskt och på…
Köp här

Isbn: 9789198489217

Utgivningsår:20191206

Utgivare: Frick Publishing AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139027034

Utgivningsår:20230814

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Juridik: handböcker Lagar och förordningar Primära rättskällor Särskilda rättsområden
Karnov bokverk 2019/20 är ett stort juridiskt uppslagsverk i vilket lagar och andra författningar kommenteras. Verket gör det möjligt att snabbt finna lösningen på juridiska frågor och problem. Kravet på effektivitet i arbetet hos domstolar och myndigheter, på advokatbyråer, inom näringslivet och i…
Köp här

Isbn: 9789176106921

Utgivningsår:20191206

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BB

av:Mia Carlsson, Rolf Höök

Kategorier: Juridik Juridik: handböcker
Studiematerialet är avsett att användas vid de inledande studierna i juridik.Målsättningen är att göra det möjligt för studenten att påbörja den juridiskametodträningen och hanteringen av rättskällorna samt att ge en förstaövning i juridisk analys och kritisk reflektion. Genom att arbeta med materialet förväntas…
Köp här

Isbn: 9789139208181

Utgivningsår:20170111

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Louise Ideström D'Oliwa, Stefan Flemström

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Juridik: handböcker Särskilda rättsområden
Rätt arbetsrätt är uppdaterad med det senaste på det arbetsrättsliga området gällande lagar, regler och avgöranden från Arbetsdomstolen. Rätt Arbetsrätt innehåller exempel, relevanta lagtexthänvisningar och mycket användbara mallar för exempelvis anställning, avskedande och tjänsteintyg. Rätt arbetsrätt vänder sig till…
Köp här

Isbn: 9789152366141

Utgivningsår:20240122

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Leif Edvardsson, Asbjörn Eriksson

Kategorier: Juridik Juridik: handböcker Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Denna bok är ett naturligt komplement till litteratur inom skatteområdet för den som i olika utbildningssammanhang vill sätta sig in i skattesystemets praktiska funktionssätt. Den kan med fördel användas tillsammans med läroboken 
Praktisk beskattningsrätt, författad av Asbjörn Eriksson. Boken är i första hand skriven…
Köp här

Isbn: 9789144112060

Utgivningsår:20160219

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Juridik: handböcker Lagar och förordningar Primära rättskällor Särskilda rättsområden
Karnov bokverk 2021/22 är ett stort juridiskt uppslagsverk i vilket lagar och andra författningar kommenteras. Verket gör det möjligt att snabbt finna lösningen på juridiska frågor och problem. Kravet på effektivitet i arbetet hos domstolar och myndigheter, på…
Köp här

Isbn: 9789139024026

Utgivningsår:20211228

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BB