Bläddra

Studiematerial för Juridisk introduktionskurs

Kategorier: Juridik Juridik: handböcker
Köp här

Studiematerial för Juridisk introduktionskurs

Kategorier: Juridik Juridik: handböcker
Köp här

Studiematerialet är avsett att användas vid de inledande studierna i juridik. Målsättningen är att göra det möjligt för studenten att påbörja den juridiska metodträningen och hanteringen av rättskällorna samt att ge en första övning i juridisk analys och kritisk reflektion. Genom att arbeta med materialet förväntas studenten skaffa sig en grundläggande förståelse för rättssystemets olika delar, rättstillämpningen och rättens funktion i samhället.

I syfte att spegla skilda delar av rättssystemet har vissa rättsområden valts ut för den juridiska metodinlärningen. Utöver problembaserade frågor behandlas ett antal rättsfall med anknytande instuderingsfrågor och i tillägg finns fördjupningsuppgifter av olika slag. Frågorna omfattar grundläggande rättsanalys, rättens olika beståndsdelar, perspektiv på rätten, m.m.