Bläddra

Styra städer – – om strategier, hållbarhet och politik

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management

Styra städer – – om strategier, hållbarhet och politik

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här
Idag har de flesta kommuner och städer visioner och strategier för hur de ska utvecklas gynnsamt i framtiden. Visionerna och strategierna har ofta flera syften. De är ett sätt att visa upp staden eller kommunen utåt men ska också fungera som ett internt styrinstrument. En nyckel­fråga för hur väl de ska tas emot är den process där de arbetas fram och i den här boken är det just en sådan process som beskrivs och analyseras. I den här boken utgör Göteborgs stads arbete med formulerandet av visioner och strategier för de centrala delarna av staden, Älvstaden, exemplet, men liknande processer sker på många olika håll. I boken diskuteras politikens roll, hållbarhetsbegreppet samt hur olika föreställningar om staden påverkar.