Bläddra

Subito! textbok

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt

Subito! textbok

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här
Subito ger en kort introduktion till italienska språket. Boken innehåller dialoger, korta texter och övningar för cirka 50 timmars studier.
Texterna består i huvudsak av dialoger som speglar vardagliga situationer. Innehållet i dialogerna är en tillämpning av A1-nivån i Europarådets nivåskala.
Övningarna i avsnitten fokuserar på ord och fraser. Grammatikavsnittet ger en orientering om de grundläggande strukturerna i italienska språket.
En ljud-cd med dialoger, korta texter, övningar m.m. inspelade finns att köpa separat.