Bläddra

Superintelligens : vägar, faror, strategier

Kategorier: Artificiell intelligens Informationsteknik Kognitiv psykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Systemvetenskap
Köp här

Superintelligens : vägar, faror, strategier

Kategorier: Artificiell intelligens Informationsteknik Kognitiv psykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Systemvetenskap
Köp här

Vad händer om vi en dag utvecklar maskiner med en intelligens överlägsen vår egen?

Människor har idag en dominant position på vår planet, inte för att vi är starkare än alla andra levande varelser, utan för att vi är smartare. Men med utvecklingen av artificiell intelligens står vår särställning – och i förlängningen hela den mänskliga civilisationen – på spel.

Kan artificiella intelligenser komma att bli lika dominerande som människor är idag? Och om sådana superintelligenser sedan börjar utveckla sig själva, riskerar vi inte då att förlora kontrollen över utvecklingen? Det är viktigare än någonsin att diskutera utvecklingen av artificiell intelligens och vilka möjligheter och risker vi står inför.

I denna fascinerande bok presenterar Nick Bostrom, en av världens främsta AI-forskare verksam vid universitetet i Oxford, en framtid där maskiner tänker själva. Bostrom utforskar hur långt bort en sådan framtid verkar vara och diskuterar de existentiella utmaningar mänskligheten då kan komma att ställas inför.