Bläddra

Svalan Språkträning 3 Lärarhandledning

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen

Svalan Språkträning 3 Lärarhandledning

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Köp här
Lärarhandledningen vänder sig till alla lärare, oavsett ämne eller utbildning, som undervisar med Svalan Språkträning 3. Man behöver inte ha utbildning i svenska eller svenska som andraspråk för att förstå och ha nytta av handledningen. Varje uppslag i lärarhandledningen motsvarar ett uppslag i elevboken. Lärarhandledningens uppslag innehåller dels en förminskad version av elevbokens uppslag med ifyllda svar på uppgifterna, dels information och tips till läraren. Uppslaget är gjort för att läraren snabbt ska kunna få en överblick av vad eleven arbetar med och tips på hur man kan stötta och utveckla detta arbete. Innehåll Innehållet som vänder sig till läraren är uppdelat i fyra olika delar: Att samtala om – tips på vad man kan samtala om med eleverna i samband med arbetet med kapitlet Texten – information om vilket skolämne, årskurs och centralt innehåll texten berör, vilken texttyp/genre texten tillhör samt hur man kan arbeta vidare med texten utifrån genreperspektivet Innehållet – idéer om hur man kan arbeta vidare med eleverna utifrån textens innehåll Språket – information om vilka språkliga moment inom ordkunskap och grammatik som kan kopplas till kapiteltexten och tips på hur dessa kan tränas Till varje lärarhandledning medföljer ett digitalt läromedel som nås med hjälp av koden på omslagets insida. I det digitala läromedlet har läraren tillgång till den digitala elevboken med inläsningen av alla texter och uppgifter samt de interaktiva övningarna för träning av ord och begrepp. Där finns även facit och diktamensövningar till elevboken. Det digitala läromedlet fungerar på dator, surfplatta och mobiltelefon.