Bläddra

Svåra föräldrasamtal – i skolan

Kategorier: Interpersonal communication & skills Pedagogik Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Socialpsykologi och gruppsykologi

Svåra föräldrasamtal – i skolan

Kategorier: Interpersonal communication & skills Pedagogik Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Socialpsykologi och gruppsykologi
Köp här
Svåra föräldrasamtal vill ge pedagoger stöd i deras viktiga uppgift att samverka med föräldrar. Den ger konkret vägledning i samtalsstruktur och förhållningssätt som underlättar en rak och tydlig kommunikation med ömsesidig respekt. Boken riktar in sig på samtal som för en pedagog kan kännas extra besvärliga - de med föräldrar vars barn eller ungdomar möter svårigheter av olika slag - men ger samtidigt en generell kunskapsbas som kan överföras till alla typer av samtal och möten.

Boken vänder sig till lärare/pedagoger, rektorer, elevhälsopersonal såsom skolsköterskor och kuratorer, övrig personal i skolan som förväntas ha föräldrakontakter samt studenter på pedagogiska utbildningar.