Bläddra

Svensk kemiindustri : branschen, företagen och processerna

Kategorier: Chemical, biotechnology & pharmaceutical industries Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Kemi Matematik och naturvetenskap Tillverkningsindustri

Svensk kemiindustri : branschen, företagen och processerna

Kategorier: Chemical, biotechnology & pharmaceutical industries Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Kemi Matematik och naturvetenskap Tillverkningsindustri
Köp här
Svensk kemiindustri genomgår en ständig förändring. På ägarsidan uppstår nya grupperingar, strukturrationaliseringarna fortsätter, processerna förfinas (av ekonomiska, råvarumässiga och miljömässiga skäl) osv.

I denna upplaga har uppgifter om de kemiska processer-na och produktionsvolymer o dyl. redovisats kortfattat eftersom förändringar ständigt pågår. Volym- och kapacitetsuppgifter är medtagna i första hand för att ge en uppfattning och storleksordningen och visa på utvecklingstendenser.

Böcker av detta slag blir aldrig färdiga utan måste ständigt vara föremål för revidering. Fabrikerna och processerna utvecklas ganska långsamt. Däremot är ägarsituationerna under ständig förändring. Företag slås ihop, köps upp och en del läggs ner. Därför finns en risk att företagsuppgifter i denna bok är inaktuella.