Bläddra

Svensk kontanthantering. SOU 2014:61 : Betänkande från Kontanthanteringsutredningen

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Makroekonomi Nationalekonomi Penningteori
Köp här

Svensk kontanthantering. SOU 2014:61 : Betänkande från Kontanthanteringsutredningen

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Makroekonomi Nationalekonomi Penningteori
Köp här
I Sverige finns ett antal företag som hämtar sedlar och mynt i form av t.ex. dagskassor hos kunder och därefter ägnar sig åt uppräkningsverksamhet. Uppräkningsverksamheten består i att företagen räknar, äkthetskontrollerar och kvalitetssorterar kontanterna och sedan – i samarbete med bank – ser till att motsvarande belopp sätts in på av kunden angivet konto. Utredningen föreslår en lag som tar sikte på sådan uppräkningsverksamhet. Förslaget innebär att ett företag måste ha tillstånd för att få bedriva uppräkningsverksamhet och att vissa krav ställs på företagets ägare, ledning och personal och på verksamheten som sådan. Utredningen förslår att Riksbanken ska hantera de myndighetsuppgifter som följer av lagen.

Utredningen föreslår dessutom att Riksbanken får ett tydligt övergripande ansvar för kontanthanteringen i landet. Det innebär bl.a. att Riksbanken ska följa utvecklingen på kontanthanteringsområdet och att ett råd för kontanthantering inrättas.