Bläddra

Svensk ledarskaps- och organisationskultur : från vikingavisdom till nutidsperspektiv

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
Köp här

Svensk ledarskaps- och organisationskultur : från vikingavisdom till nutidsperspektiv

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
Köp här
Boken ger en mångfacetterad bild av svensk/skandinavisk samarbetskultur historiskt till idag. Aktuell forskning och samhällsdebatt belyses liksom kvinnornas, naturens, idrottens, föreningslivets betydelse för svensk ledarskaps och organisationskultur. Mest handlar boken om det historiska perspektivet från de första isländska skrifterna på nordiskt språk på vikingatiden till idag. Den går snabbt genom historien, via alla svenska uppfinningar, framgångsrika svenska företag, ledare och svenskt näringsliv på 1900 talets slut till egna och andras erfarenheter av konkreta exempel på organisationsutveckling och förbättringsprojekt med arbetsglädje och ekonomi. Många olika medförfattare medverkar med egna erfarenheter och kunskaper. I slutet av boken får vi lite internationellt perspektiv och några olika tankar om styrkor och svagheter i svensk ledarskaps- och organisationskultur. En idéskrift om ledarskap, kultur, organisationer och näringsliv, igår idag, för framtiden! För mer information: www.gia.nu