Bläddra

Svensk politik

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
Köp här

Svensk politik

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
Köp här
Grundlagen förklarar att all offentlig makt i Sverige utgår från folket. Men hur fungerar egentligen det demokratiska systemet? Svensk politik handlar om styrelseskickets historiska utveckling och analyserar dagens maktstrukturer. Det politiska systemet sätts också in i ett internationellt och jämförande perspektiv. Här visas hur den svenska demokratin förändras genom individualisering och internationalisering. Boken granskar hur de politiska besluten formas och verkställs. Särskilt uppmärksammas opinionsbildning, organisationer, partier, EU, staten, lokal självstyrelse och kontrollmakt. Analysen utmynnar i en diskussion av vad det innebär att vara medborgare i dagens Sverige. Framställningen är koncis och lättläst. Boken vänder sig till högskolestuderande och gymnasieelever men också alla som vill gå bakom det dagliga nyhetsflödet och förstå hur det politiska systemet fungerar i stort. Denna åttonde upplaga är aktualiserad, omstrukturerad och till stor del nyskriven. Olof Petersson är statsvetare och har bland annat varit verksam som professor, utredare och forskningsledare. Han har under lång tid följt och kommenterat svensk politik.