Bläddra

Svensk rättspraxis i internationell familje- och arvsrätt

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Svensk rättspraxis i internationell familje- och arvsrätt

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Familje- och arvsrättsliga frågor av internationell natur har fått starkt ökad betydelse under de senaste decennierna. Svensk rättspraxis på området har vuxit betydligt i omfattning och av flera skäl blivit mera svåröverskådlig. I denna bok ger författaren en samlad och systematisk framställning såväl av de allmänna domstolarnas som av förvaltningsrättslig praxis i ämnet.
Även rättsfall från EG-domstolen beaktas, i den mån EG-rätten griper in i den svenska internationella familjerätten. Framställningen bygger på en fullständig genomgång av de relevanta rättsfall som finns publicerade i olika samlingar. Boken innehåller referat av och kommentarer till rättsfallen. Den är praktiskt inriktad och syftar även till att bidra till den vidare utvecklingen av ämnet.