Bläddra

Svenska dag för dag : introduktionsbok

Kategorier: Språk och lingvistik

Svenska dag för dag : introduktionsbok

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Introduktionsbok för sfi kurs 2B/3C

De flesta av dagens sfi-skolor och kursanordnare brukar erbjuda en introduktionskurs riktad till framtida elever på studieväg 2 eller 3, innan de påbörjar någon av de ordinarie sfi-kurserna B eller C. Denna introduktionsbok vänder sig just till dessa grupper.

Majoriteten av sfi-skolorna erbjuder en cirka fem veckor lång introduktionskurs. Detta faktum har fått styra bokens upplägg. De två första kapitlen/veckorna ägnas själva grunderna, så som alfabetet, siffror, klockan, väder, årstider, veckodagar och månader. I de tre följande arbetar man med färdigheter och grammatik precis som i kommande, ordinarie kursböcker.

På detta sätt blir eleverna redan i introduktionsboken bekanta med själva grundstrukturen i hela läromedlet Svenska dag för dag – där färdigheterna läsa, skriva, höra, tala och grammatik är fördelade över veckans arbetsdagar.

Måndag: Ordkunskap och läsning
Tisdag: Ordkunskap och läsning
Onsdag: Grammatik
Torsdag: Mer grammatik och skrivövningar
Fredag: Hör- och talövningar

Alla inlästa texter finns på www.svenskadagfordag.se Där hittar man även en kort lärarhandledning.