Bläddra

Svenska säkerhetsstrategier 1814-2014

Kategorier: Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Spionage och säkerhetstjänst

Svenska säkerhetsstrategier 1814-2014

Kategorier: Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Spionage och säkerhetstjänst
Köp här

En nationell säkerhetsstrategi handlar ytterst om hur den politiska ledningen inriktar, utvecklar och utnyttjar olika former av maktmedel för att uppnå landets övergripande säkerhetspolitiska mål.

I denna bok presenteras en sammanhållen analys av de olika säkerhetsstrategier som Sverige tillämpat under den 200-åriga fredsperioden sedan Napoleonkrigens slut. Bland dessa säkerhetsstrategier återfinns exempel på såväl olika former av neutralitetspolitik som olika former av allianspolitik samt strategier syftande till kollektiv säkerhet. De svenska vägvalen analyseras och förklaras med hjälp av teorier om säkerhetspolitiska strategier och internationell politik. Boken avslutas med en analys av dagens svenska försvarspolitik.

Boken Svenska säkerhetsstrategier är främst avsedd att användas i utbildning på högskolenivå, men den avser också att lämna ett bidrag till forskning och debatt om svensk säkerhetspolitik.