Bläddra

Svenska som andraspråk i förskolan

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap

Svenska som andraspråk i förskolan

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Hur kan vi på bästa sätt stödja förskolebarns andraspråkslärande och flerspråkiga utveckling, så att de blir väl rustade att klara av skolan? Hur ska vi tänka och hur bedrivs en väl fungerande språkundervisning i svenska som andraspråk?


I den här teoretiska grundboken tar författarna upp centrala aspekter av förskolebarns två- och flerspråkiga utveckling och lärande ur olika perspektiv: språkliga, didaktiska, sociala, familjeorienterade och samhälleliga. Syftet med antologins olika kapitel är att ge en trygg kunskapsgrund att planera sin verksamhet utifrån i enlighet med förskolans nyreviderade läroplan.


Boken vänder sig till förskollärarutbildningen, verksamma förskollärare samt övrig förskolepersonal, förskolechefer och skolpolitiker.