Bläddra

Svenska språket på somaliska / Luqada iswiidhishka ku dighan af soomaali

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning: material och kursböcker Språkundervisning och språkinlärning

Svenska språket på somaliska / Luqada iswiidhishka ku dighan af soomaali

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning: material och kursböcker Språkundervisning och språkinlärning
Köp här
Detta läromedel är framtaget av sfi-lärare och testat på studerande på sfi. Läromedlet erbjuder ett effektivt lärande av det svenska språket som är koncentrerat till det som är viktigast att lära sig som nyanländ. Det syftar till att man lär sig de vanligaste orden och meningarna som används i vardagen med mål att lära sig att föra dialoger. Alla ord och förklaringar i läromedlet är översatta till somaliska och har delar där även de svenska orden är uttalade med somaliska bokstäver. Varje kapitel innehåller övningar utifrån det man har läst, för att kunna fördjupa det man har lärt sig i ett sammanhang. I slutet av läromedlet finns ett facit där man lätt ska kunna rätta sig själv när man gör övningarna.