Bläddra

Svenskan 8 Arbetsbok (10-pack)

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Svenskan 8 Arbetsbok (10-pack)

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Svenskan är ett basläromedel i svenska för årskurserna 6-9, med utgångspunkt i nyskriven och klassisk litteratur. Med Svenskans gedigna innehåll följer den både kursplanen i svenska och den i svenska som andraspråk. Om Svenskan Elevboken består av fyra kapitel med tematiskt innehåll som engagerar eleverna och får igång spännande diskussioner i klassrummet. Varje kapitel innehåller: Introduktion – för reflektion och diskussion Mål för kapitlet – kapitlets innehåll kopplat till kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk Lyssna – lyssna till en text Läs – utdrag ur en roman Boklådan – boktips för alla typer av läsare Klassikern – utdrag eller novell med efterföljande presentation av författaren, verket och tiden Läst i tidningen – artikel ur dags- eller fackpress Kort sagt – dikter, aforismer eller annat tänkvärt och välformulerat Se film – förslag på film att se tillsammans. Gå vidare – hänvisningar till övningar i den digitala delen och arbetsboken för individuellt arbete. I Arbetsboken får eleverna: sätta upp sina egna mål för kapitlet arbeta individuellt med elevbokens moment använda skrivrecept på olika texttyper öva på grammatik och stavning utvärdera de individuella målen. Den digitala delen innehåller: Det digitala läromedlet kan användas på dator, surfplatta och i mobil och aktiveras med koden som finns i elevboken. I Svenskan ingår också en Lärarhandledning till varje årskurs.