Bläddra

Svenskan 9 Arbetsbok (10-pack)

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: språk
Köp här

Svenskan 9 Arbetsbok (10-pack)

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: språk
Köp här
Svenskan är ett basläromedel i svenska för årskurserna 6-9, med utgångspunkt i nyskriven och klassisk litteratur. Med Svenskans gedigna innehåll följer den både kursplanen i svenska och den i svenska som andraspråk. Om Svenskan Elevboken består av fyra kapitel med tematiskt innehåll som engagerar eleverna och får igång spännande diskussioner i klassrummet. Varje kapitel innehåller: Introduktion – för reflektion och diskussion Mål för kapitlet – kapitlets innehåll kopplat till kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk Lyssna – lyssna till en text Läs – utdrag ur en roman Boklådan – boktips för alla typer av läsare Klassikern – utdrag eller novell med efterföljande presentation av författaren, verket och tiden Läst i tidningen – artikel ur dags- eller fackpress Kort sagt – dikter, aforismer eller annat tänkvärt och välformulerat Se film – förslag på film att se tillsammans. Gå vidare – hänvisningar till övningar i den digitala delen och arbetsboken för individuellt arbete. I Arbetsboken får eleverna: sätta upp sina egna mål för kapitlet arbeta individuellt med elevbokens moment använda skrivrecept på olika texttyper öva på grammatik och stavning utvärdera de individuella målen. Den digitala delen innehåller: hela elevboken inläst med autentisk röst samt ordförklaringar övningsresultat som sparas, så att eleven enkelt ser vilka övningar som är klara samt resultatet direkt återkoppling som visar om en övning behöver göras om eller om man kan gå vidare till nästa moment övningar som är kopplade till kunskapskraven och konkret visar eleven vad hen behöver öva mer på. Det digitala läromedlet kan användas på dator, surfplatta och i mobil och aktiveras med koden som finns i elevboken. I Svenskan ingår också en Lärarhandledning till varje årskurs.