Bläddra

Svenskans beskrivning 34

Kategorier: Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Köp här

Svenskans beskrivning 34

Kategorier: Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Köp här
Sedan 1963 har det vid olika universitet i Sverige och Finland regelbundet arrangerats sammankomster för svenskans beskrivning. Forskningsprojekt och forskningsresultat om svenska språket har presenterats och diskuterats. Den trettiofjärde sammankomsten ägde rum den 22–24 oktober 2014 på Språk- och litteraturcentrum i Lund. Temat var Svenskan i teori och praktiker. Konferensen samlade ca 150 deltagare till 88 presentationer – plenarföredrag, workshoppar och sektionsföredrag. I denna volym publiceras två av plenarföredragen och 30 av föredragen från sektioner och workshoppar. Som värd för konferensen stod svenskämnena och allmän språkvetenskap på Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet.