Bläddra

Sverige och folkrätten

Kategorier: Internationell rätt Juridik
Köp här

Sverige och folkrätten

Kategorier: Internationell rätt Juridik
Köp här

Redogör på ett klart och tillgängligt sätt för folkrättens karaktär, dess förhållande till svensk rätt och dess betydelse för mellanstatliga relationer. Boken behandlar de folkrättsfrågor som är av särskilt intresse för Sverige, t.ex. FN-stadgans fredsfrämjande system, de mänskliga rättigheterna, den internationella humanitära rätten i krig, havsrätten och den internationella miljörätten.
Lärobok för juridikstuderande men även en viktig referenskälla för statsvetare, journalister och andra som är intresserade av folkrätt och som vill ha konkreta och korrekta fakta om väsentliga folkrättsfrågor.

_uacct = "UA-401856-5";urchinTracker();