Bläddra

av:Hugo Tiberg, Johan Schelin, Mattias Widlund

Kategorier: Internationell rätt Internationell rätt: transport, kommunikation och handel Internationell sjörätt Juridik
Praktisk sjörätt syftar till att ge en övergripande redogörelse för sjörätten som ämne. I denna tredje reviderade upplaga har boken uppdaterats i enlighet med rättsutvecklingen på området och tillförts flera nya avsnitt. Dessutom har boken kompletterats med ett antal inom branschen vanligt förekommande standardavtal…
Köp här

Isbn: 9789172238138

Utgivningsår:20200831

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av:Hugo Tiberg, Johan Schelin, Mattias Widlund

Kategorier: Internationell rätt Internationell rätt: transport, kommunikation och handel Internationell sjörätt Juridik
Praktisk sjörätt syftar till att ge en övergripande redogörelse för sjörätten som ämne. I denna fjärde reviderade upplaga har boken uppdaterats i enlighet med rättsutvecklingen på området. Dessutom innehåller boken ett antal inom branschen vanligt förekommande standardavtal och standardvillkor såsom Shipman 2009,…
Köp här

Isbn: 9789172238473

Utgivningsår:20210331

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av:Mattias Derlén, Staffan Ingmanson, Johan Lindholm

Kategorier: Internationell rätt Juridik
Grundläggande EU-rätt är en introduktionsbok till EU-rätten och förklarar EU:s rättsordning ur tre perspektiv: konstitutionellt, institutionellt och materielrättsligt. På ett tydligt och pedagogiskt sätt beskrivs EU-rättens innehåll, logik och systematik. Såväl individuella rättsregler som de institutioner som…
Köp här

Isbn: 9789147141043

Utgivningsår:20210108

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Thomas Grahn, Fredric Lundén, Kent Madstedt, Björn Wendleby

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: straffrätt Internationell rätt Juridik
Regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism har under de senaste åren kommit allt mer i fokus både för en bredare allmänhet och för många olika verksamhetsutövare. Frågorna är av internationellt intresse och den 15 mars 2009 infördes nya svenska EU-anpassade regler inom området. Boken, som…
Köp här

Isbn: 9789139110941

Utgivningsår:20101104

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Mattias Derlén, Staffan Ingmansson, Johan Lindholm

Kategorier: Internationell rätt Juridik
Grundläggande EU-rätt är en introduktionsbok till EU-rätten och förklarar EU:s rättsordning ur tre perspektiv: konstitutionellt, institutionellt och materielrättsligt. På ett tydligt och pedagogiskt sätt beskrivs EU-rättens innehåll, logik och systematik. Såväl individuella rättsregler som de institutioner som…
Köp här

Isbn: 9789147115013

Utgivningsår:20040119

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:David Fisher

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: mänskliga rättigheter Internationell rätt Juridik
Mänskliga rättigheter behandlar det internationella skyddet för mänskliga rättigheter på såväl global som regional nivå. På global nivå presenteras Universal Declaration of Human Rights samt diverse FN-konventioner, inklusive sådana som behandlar…
Köp här

Isbn: 9789139209287

Utgivningsår:20200525

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Maja K. Eriksson, Olle Mårsäter

Kategorier: Internationell rätt Juridik
Köp här

Isbn: 9789139205456

Utgivningsår:20150806

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Rolf Ihre

Kategorier: Internationell rätt Internationell rätt: transport, kommunikation och handel Internationell sjörätt Juridik
De avtalskonstruktioner och kutymer som i dag tillämpas inom den internationella sjöfarten har vuxit fram under århundraden – vissa begrepp och regler under årtusenden. Även om jurister har påverkat avtals och lagars utformning så är branschens regler utvecklade av sjöfartsverksamma personer iland och till sjöss.…
Köp här

Isbn: 9789172237995

Utgivningsår:20200207

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av:Peter Thomsson, Mattias Widlund

Kategorier: Internationell rätt Internationell rätt: transport, kommunikation och handel Internationell sjörätt Juridik
Reglerna om sjöfartsskydd syftar till att skydda sjöfarten mot terrorism, sjöröveri och andra grova våldsbrott. Denna bok ger en bred introduktion i ämnet och belyser bland annat bestämmelsernas uppbyggnad samt olika ansvars- och befogenhetsfrågor. Även hamnskydd och användande av beväpnad säkerhetspersonal ombord…
Köp här

Isbn: 9789172235120

Utgivningsår:20131023

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: internationell traktaträtt Internationell rätt Juridik
Lissabonfördraget talar om hur EU och EG-fördraget ska ändras för att möta framtidens utmaningar. Det ersätter inte tidigare EU-fördrag, utan innebär ändringar på olika områden. Fördraget kan träda i kraft tidigast under 2009. I denna utgåva har bestämmelserna och instruktionerna i Lissabonfördraget inarbetats i de…
Köp här

Isbn: 9789185695669

Utgivningsår:20080222

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av:Rolf Ihre

Kategorier: Internationell rätt Internationell rätt: transport, kommunikation och handel Internationell sjörätt Juridik
Handbok i sjörätt har tillkommit genom bearbetning av författarens tidigare böcker. Bokens målgrupper är främst studerande vid sjöfartshögskolorna och vid andra utbildningsställen som behandlar sjötransporter och transportlogistik, aktivt sjöbefäl samt personer som i land arbetar med kommersiell sjöfart. Som undertitel…
Köp här

Isbn: 9789172234895

Utgivningsår:20120831

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av:Ove Bring, Said Mahmoudi

Kategorier: Internationell rätt Juridik
Redogör på ett klart och tillgängligt sätt för folkrättens karaktär, dess förhållande till svensk rätt och dess betydelse för mellanstatliga relationer. Boken behandlar de folkrättsfrågor som är av särskilt intresse för Sverige, t.ex. FN-stadgans fredsfrämjande system, de mänskliga rättigheterna, den internationella…
Köp här

Isbn: 9789139204459

Utgivningsår:20070305

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Ulf Linderfalk, Aleksandra Popovic, Gregor Noll, Christina Moëll, Olof Beckman

Kategorier: Internationell rätt Juridik
Köp här

Isbn: 9789144008738

Utgivningsår:20060801

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: humanitär rätt Internationell rätt Juridik
TILLFÄLLIGT SLUT. KOMMER ATT TRYCKAS TILL. Beställningar kan registreras – leverans sker i september. En vägledning för militärt beslutsfattande som förklarar hur den militära personalen får agera enligt den humanitära folkrätten och enligt svensk policy. I Del A redovisas de traktatbaserade och sedvanerättsliga…
Köp här

Isbn: 9789138234587

Utgivningsår:20101103

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Ulf Bergquist, Lina Melén

Kategorier: Internationell privaträtt och kollisionsnormer Internationell rätt Juridik Särskilda rättsområden Testamente, bouppteckning och arvsrätt
EU:s nya arvsförordning har medfört att i stort sett hela Europa inklusive Sverige den 17 augusti 2015 fått gemensamma IP-regler på arvsområdet. Arvsförordningen har i Sverige kompletterats av den nya svenska internationella arvslagen (IAL). I samband därmed har viktiga förändringar också skett i den svenska…
Köp här

Isbn: 9789139018278

Utgivningsår:20151019

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Obote Odora

Kategorier: Internationell rätt Juridik Krig och försvar Samhälle och samhällsvetenskap
Hybrid Courts: Lesson from Rwanda Sierra Leone is an original and provocative book. It provides stimulating perspectives on the drafting of Common Article 3 of the four Geneva Conventions, and Additional Protocol II of 1977, the governing law regulating non-international armed conflicts (NAIC). The enigmatic provisions…
Köp här

Isbn: 9789185803385

Utgivningsår:20210427

Utgivare: Freedom World Publishers

Mediatyp: BC

av:Ove Bring

Kategorier: Folkrätt Historia Historia och arkeologi Internationell rätt Juridik Krig och försvar Militärhistoria Samhälle och samhällsvetenskap
»En grundlig genomgång av anfallskrigens historia« Svenska Dagbladet »Övertygande och högaktuell«Sydsvenskan Det är en konst att få anfall att se ut som försvar. Sällan har den strategin fått så hög relevans som den 24 februari 2022, då Ryssland under Vladimir Putins ledning invaderade Ukraina. Fenomenet är inte nytt,…
Köp här

Isbn: 9789180500920

Utgivningsår:20220926

Utgivare: Historiska Media

Mediatyp: BB

av:Hedvig Bernitz, Lena Sandström, Wiweka Warnling-Nerep

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: territorialrätt och statsrätt Internationell rätt Juridik
Arbetskompendium Statsrätt är framtaget som en hjälp för studenter som läser statsrätt inom juristutbildningen, vilket vid Stockholms universittet görs under andra terminen. Tanken bakom kompendiet är att hjälpa studenterna till överblick och struktur genom tablåer, sammanställningar etc.I Arbetskompendium Statsrätt…
Köp här

Isbn: 9789139208389

Utgivningsår:20170321

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:David I. Fisher

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: mänskliga rättigheter Författningsrätt och förvaltningsrätt Internationell rätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Särskilda rättsområden
Mänskliga rättigheter behandlar det internationella skyddet för mänskliga rättigheter på såväl global som regional nivå. På global nivå presenteras Universal Declaration of Human Rights samt diverse FN-konventioner, inklusive sådana som behandlar folkmord, diskriminering och barnets rättigheter. På regional nivå står…
Köp här

Isbn: 9789139208099

Utgivningsår:20170705

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Lennart Pålsson

Kategorier: Avgörande av internationella tvister Internationell rätt Internationella domstolar och processförfarande Juridik
En systematisk framställning av Bryssel I-förordningen som beaktar konventionerna på området, såväl avtalet med Danmark som trädde i kraft den 1 juli 2007 som Lugano II. Den andra upplagan är omarbetad uppdaterad m.h.t. rättspraxis, lagändringar och litteratur, i synnerhet har EG-domstolens tolkningsavgöranden…
Köp här

Isbn: 9789139013853

Utgivningsår:20080821

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Ulrika Hedström, Ulf Bergquist

Kategorier: Familjerätt Internationell rätt Juridik Särskilda rättsområden
EU:s nya bodelningsförordning har medfört att stora delar av Europa inklusive Sverige den 29 januari 2019 fått gemensamma IP-regler på bodelningsområdet. Bodelningsförordningen har i Sverige kompletterats av den nya svenska internationella bodelningslagen (IBL). På grund av en övergångsbestämmelse i EU:s…
Köp här

Isbn: 9789139021872

Utgivningsår:20191121

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Folkrätt Internationell rätt Juridik
I en alltmer globaliserad värld blir folkrätten successivt allt viktigare. För att underlätta staters samexistens och skapa förutsättningar för ett allt intensivare mellanstatligt samarbete är många aktiviteter av internationellt intresse numera föremål för en mer eller mindre omfattande folkrättslig reglering.…
Köp här

Isbn: 9789144125046

Utgivningsår:20200810

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: barn Folkrätt Folkrätt: mänskliga rättigheter Internationell rätt Juridik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Departementet har beslutat att inte trycka till den. NJ trycker till – då under ISBN 978-913832757-9 Vägledningen syftar till att underlätta för olika aktörer bl.a. vid rättstillämpning genom att redogöra för hur man metodmässigt kan gå tillväga…
Köp här

Isbn: 9789138249772

Utgivningsår:20191104

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144033570

Utgivningsår:20040427

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Michael Bogdan, Michael Hellner

Kategorier: Avgörande av internationella tvister Internationell privaträtt och kollisionsnormer Internationell rätt Internationella domstolar och processförfarande Juridik
Svensk internationell privat- och processrätt har under de senaste årtiondena fått stor praktisk betydelse i samband med det svenska närings- och privatlivets ständigt pågående internationalisering. Betydligt oftare än förr möter man i Sverige familje- och…
Köp här

Isbn: 9789139207436

Utgivningsår:20201211

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Ulf Bergquist, Anna Fayad, Elisabeth Hovmöller

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: äktenskap och skilsmässa Familjerätt: barn Internationell rätt Juridik Särskilda rättsområden
Boken innehåller kommentarer paragraf för paragraf till fyra centrala lagar inom internationell äktenskaps- och föräldrarätt. Bryssel II ter-förordningen, som börjar tillämpas den 1 augusti 2022, innehåller stora förändringar, främst inom…
Köp här

Isbn: 9789139023159

Utgivningsår:20211208

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Ulf Bernitz, Anders Kjellgren

Kategorier: Internationell rätt Juridik
Denna sjunde upplaga beaktar den fortsatt snabba vidareutvecklingen av unionsrätten och EU-domstolens praxis. Framställningen har kompletterats och fördjupats bland annat när det gäller skyddet för rättsstaten, unionsrättens rättsverkningar och aktuell…
Köp här

Isbn: 9789139024804

Utgivningsår:20220810

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Susann Swärd

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: barn Folkrätt Folkrätt: mänskliga rättigheter Internationell rätt Juridik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala grupper Socialrätt Utbildningslagar
Barnkonventionen i praktisk tillämpning inom förskolan och skolan förklarar barnkonventionens holistiska syn på barnets rättigheter och hur dessa ska implementeras inom förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Alla barn är rättighetsbärande…
Köp här

Isbn: 9789139115823

Utgivningsår:20180417

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Iain Cameron, Thomas Bull, Hans Danelius, Johan Danelius

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: mänskliga rättigheter Internationell rätt Juridik
Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna har med åren kommit attbli en integrerad del av svensk rätt. Konventionen har fått stor betydelse förrättsutvecklingen på vitt skilda områden. Europadomstolen i Strasbourg har isnabb takt utvecklat sin rättspraxis och…
Köp här

Isbn: 9789139116790

Utgivningsår:20230116

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Nico Schrijver

Kategorier: Folkrätt Internationell rätt Juridik
Written for students working in a range of disciplines, this textbook provides an accessible, balanced, and nuanced introduction to public international law. It emphasises basic concepts while acknowledging the complexities of the field and provides numerous, clear examples of how the law applies in practice.
Köp här

Isbn: 9781108432627

Utgivningsår:20220303

Utgivare: Cambridge University Press

Mediatyp: BC

av:Ulf Maunsbach, Gunnar Bramstång, Patrik Lindskoug

Kategorier: Internationell privaträtt och kollisionsnormer Internationell rätt Juridik
Vi lever i en tid när gränsöverskridande rättsförhållanden blir en allt mer naturlig del av vår vardag. Med det ökade antalet internationella rättsförhållanden ökar också antalet potentiella tvister som har anknytning till mer än ett land. Makar…
Köp här

Isbn: 9789139018766

Utgivningsår:20220112

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Ove Bring

Kategorier: Internationell rätt Juridik
Ove Bring är professor emeritus i internationell rätt. Han har verkat på Uppsala universitet och Stockholms universitet och tidigare varit folkrättsrådgivare på UD. Han är författare till bland annat De mänskliga rättigheternas väg – genom historien och litteraturen (2011) och Parthenonsyndromet, kampen om…
Köp här

Isbn: 9789170401473

Utgivningsår:20200625

Utgivare: CKM Förlag

Mediatyp: BC

av:Anne Lichtenstein

Kategorier: Familj och hälsa Folkhälsa och personlig hälsa Folkrätt Folkrätt: hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Internationell rätt Juridik Kvinnors hälsa Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Populärmedicin och hälsa Samhällsmedicin och preventiv medicin
Hur kommer det sig att kunskaperna kring förlossningsskador som drabbar kvinnor är så dåliga och varför är det så svårt att få rätt vård? Här berättas öppet om förlossningar, skador och tabun. I boken intervjuas även flera ur professionen som gjort banbrytande insatser för förlossningsvården. Relevant forskning…
Köp här

Isbn: 9789180590587

Utgivningsår:20220325

Utgivare: Mag- och Tarmförbundet

Mediatyp: BC

av:Katinka Svanberg

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: internationell traktaträtt Internationell rätt Juridik
En introduktion till traktaträtten är en lättillgänglig lärobok i traktaträttsom kortfattat behandlar traktaträttensgrunder.Boken fokuserar på centrala delar av Wienkonventionen om traktaträttenfrån 1969 men behandlar även traktaters ställning vid statssuccession.Den innehåller övningsuppgifter och i det sista…
Köp här

Isbn: 9789139206552

Utgivningsår:20150316

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Said Mahmoudi

Kategorier: Folkrätt Internationell rätt Juridik
Staternas omfattande samröre med varandra inom alla tänkbara områden har lett till att det i dag finns tusentals internationella överenskommelser som reglerar mellanstatliga relationer. Förutom att ingå rättsligt bindande avtal väljer stater ibland att genom högtidliga…
Köp här

Isbn: 9789139023913

Utgivningsår:20210222

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Joakim Nergelius

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: territorialrätt och statsrätt Internationell rätt Juridik
I denna bok sammanfattas huvuddragen i USA:s och några viktiga europeiska länders statsskick. Tyngdpunkten ligger på valsystem, lagstiftning och skyddet för den enskildes fri- och rättigheter. Boken, som avslutas med en samman fattande analys, är lämplig som introduktionslitteratur för främst juridik- studerande och…
Köp här

Isbn: 9789154405749

Utgivningsår:20180705

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Avgörande av internationella tvister Internationell rätt Internationell skiljedom Juridik
Stockholm is since many years a frequently used arbitration seat of choice for parties to resolve international disputes. It is the second most used venue for investment disputes, and it is often the venue for disputes arising from the Energy Charter Treaty. This publication, launched under the auspices of the…
Köp här

Isbn: 9789172237629

Utgivningsår:20200127

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av:Michael Bogdan, Patrik Lindskoug

Kategorier: Avgörande av internationella tvister Internationell privaträtt och kollisionsnormer Internationell rätt Internationella domstolar och processförfarande Juridik Lagar och förordningar Primära rättskällor Särskilda rättsområden
Under de senaste åren har den internationella privat- och processrätten genomgått en dramatisk utveckling, i första hand med anledning av att den blivit en central och integrerad del av EU-samarbetet. Stora delar av ämnets centrala regelverk utgörs idag av direkt tillämpliga…
Köp här

Isbn: 9789139026471

Utgivningsår:20220810

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Internationell rätt Internationell rätt: transport, kommunikation och handel Internationell sjörätt Juridik
Sjötrafikföreskrifter m.m. 2019 innehåller de Internationella sjövägsreglerna, svenska föreskrifter om sjövägsregler och andra relevanta författningar med kommentarer om bl.a. hur dessa regler tolkas av domstolarna. Dessutom återges information om utmärkning och sjövägmärken m.m. Syftet med boken är att tillhandahålla…
Köp här

Isbn: 9789172237438

Utgivningsår:20190225

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC