Bläddra

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan : med barns lärande i fokus

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan : med barns lärande i fokus

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här
Varje förskola ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Genom att planera, följa upp och utveckla verksamheten utifrån läroplan och styrdokument skapas rätt förutsättningar för barns lärande och utveckling samt för en likvärdig utbildning. I boken Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan – med barns lärande i fokus berättar författarna om en modell för hur man kan arbeta med systematiskt kvalitetsarbete. De visar hur du kan planera, genomföra, utvärdera och analysera förskolans grundverksamhet och utvecklingsområden. De ger också konkreta tips på verktyg och processer som underlättar detta viktiga arbete. Den här utökade upplagan innehåller ett nytt kapitel om att följa det enskilda barnets förändrade kunnande. Boken är uppdaterad utifrån Lpfö18.