Bläddra

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan : med barns lärande i fokus

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan : med barns lärande i fokus

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här

Varje förskola ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Genom att planera, följa upp och utveckla verksamheten utifrån läroplan och styrdokument skapas rätt förutsättningar för barns lärande och utveckling samt för en likvärdig utbildning.

I boken Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan – Med barns lärande i fokus berättar författarna om en modell för hur man kan arbeta med systematiskt kvalitetsarbete. De visar hur du kan planera, genomföra, utvärdera och analysera förskolans grundverksamhet och utvecklingsområden. De ger också konkreta tips på verktyg och processer som underlättar detta viktiga arbete.

Författarna kopplar teori till praktiska exempel och boken fungerar därför som en praktisk handbok för dig som vill skapa ett systematiskt kvalitetsarbete med barns lärande i fokus.

Sagt om boken

"Anja Mistrén och Anne-Lie Armerö har under ett antal år arbetat med att utveckla, leda och driva det systematiska kvalitetsarbetet inom ett par förskoleområden i Linköpings kommun. Armerö är dessutom lärarutbildare vid universitetet i Linköping. Utifrån sitt uppdrag har författarna skapat en modell som tjänar som inspiration för förskolor och arbetslag med utgångspunkt i läroplanens krav på arbetet med förskolans kvalitet. Man trycker på organisation och struktur, tydliga roller på förskolan och lyfter fram olika verktyg och processer i arbetet med planering, genomförande, utvärdering och analys av verksamheten. Det är en fungerande handbok som både arbetslag och den enskilde pedagogen lätt kan ta till sig. Den har en huvudsaklig teoretisk bas men kopplar olika delar till den praktiska vardagen. Boken lämpar sig främst för den aktive pedagogen och är ett utmärkt verktyg för den/de som vill utveckla sin verksamhet genom ett systematiskt kvalitetsarbete."
Ulf Mårtensson,  BTJ-häftet nr 7, 2016.

Om författarna
Anja Mistrén är biträdande förskolechef och Anne-Lie Armerö är förskollärare. Tillsammans har de arbetat fram en struktur för det systematiska kvalitetsarbetet för kommunala förskolor i Linköpings södra skolområde.