Bläddra

Systemik : något om systemvetenskapens praktiska tillämpning i en komplex värd

Kategorier: Informationsteknik Systemvetenskap
Köp här

Systemik : något om systemvetenskapens praktiska tillämpning i en komplex värd

Kategorier: Informationsteknik Systemvetenskap
Köp här
Världen blir alltmer komplex, dynamisk och svåröverskådlig. Systemvetenskap är forskningens svar på de utmaningar detta medför. Systemik står i sin tur för den praktiska tillämpningen av denna nya vetenskap. Här ges en lättläst introduktion till såväl systemvetenskap som systemik. I boken behandlas: - Systemikens bakgrund och syfte att hantera komplexa utmaningar, - Grundläggande systembegrepp, - Systemtänkande, - Systemiskt modellbyggande och beskrivning av system, - Systemsimulering och systemiska datorexperiment, - Systemdesign, - Ledning och förändring av system, - Systemikens aktuella tillämpning. I bokens bilagor förmedlas tips inför fördjupade systemikstudier.