Bläddra

Tal och Tanke 2 – Matematikundervisning från årskurs 4 till 6

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap

Tal och Tanke 2 – Matematikundervisning från årskurs 4 till 6

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Tal och tanke 2 visar hur man kan genomföra god matematik­undervisning i årskurs 4–6, baserat på internationell forskning och praktiska erfarenheter från klassrum. Författarna har en bred infallsvinkel på ämnet, där ­elevernas tänkande och argumentation står i centrum. Stor vikt läggs vid klassrumssamtal i matematik och författarna ger många förslag på hur goda samtal kan initieras samt hur läraren kan stimulera elevernas mate­matiska ­tänkande. Boken innehåller många uppgifter som engagerar eleverna och hjälper dem att utveckla väsentliga kompetenser, med ­exempel på elev­arbeten som visar elevernas lösnings­metoder och strategier.