Bläddra

Talking English 4 Elevbok – Practical English

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Talking English 4 Elevbok – Practical English

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Med Talking English-metoden får eleverna utvecklas i sin egen takt till att vilja och våga tala engelska, att uttrycka sina åsikter såväl muntligt som skriftligt. Talking English bygger till stor del på inlärning genom kommunikation. Eleverna arbetar med att diskutera, analysera, undersöka, fantisera och skapa egna frågeställningar. Stor vikt läggs vid att eleverna är aktiva större delen av tiden och att de får använda sin fantasi och kreativitet så mycket som möjligt.

Talking English 4 vänder sig till elever som har haft engelska 1–3 år, oavsett vilket läromedel man då använt. De elever som har arbetat med Talking English 1–3, känner igen de tre delarna Phrases, Word Box och Rhymes & Songs. I Talking English 4 utökas innehållet med sammanhängande texter och textbearbetning, grammatiska övningar, Topics och Short Stories.

Talking English 5 och Talking English 6 är i första hand avsedda för elever som tidigare haft Talking English 4 respektive 5, men materialet kan användas av alla elever som nått motsvarande kunskapsnivå efter dessa skolår.

Komponenter

Talking English omfattar för varje årskurs elevboken Practical English och en lärarpärm.

Practical English
Elevboken Practical English är en kombinerad text- och arbetsbok. Alla texter och övningar och all grammatik är samlat i en enda bok. Läckra, roliga och fantasifulla fyrfärgsbilder inspirerar eleverna till att läsa, diskutera, skriva och dramatisera. I elevboken finns också bildordlistor till flera teman, styckeordlista, en minigrammatisk översikt och en alfabetiskt ordnad engelsk-svensk ordlista.

Eleverna breddar och fördjupar sin engelska inom olika teman som ligger nära deras vardag – Myself, Family, Friends, School, Animals m fl, totalt tio teman som återkommer i alla tre elevböckerna. Inom varje tema finns en kommunikativ del och en praktisk del med textarbete där även individuell ordinlärning ingår. I vartannat tema får eleverna möjlighet att själva, inom ramen för temat, göra ett eget litet större arbete under rubriken Topics. Här tränar eleverna sig i att planera, genomföra och presentera ett ämnesområde på engelska.

Mellan varje tema ligger en Short Story, där eleverna får träna sin läsförståelse i en skönlitterär text eller i en faktatext.

Åk 4 - 1 CD med alla elevbokstexter och 1 CD med sånger från den medföljande boken Action Songs.
Åk 5 - 1 CD med alla elevbokstexter, 1 CD med hörövningar till diagnoserna och CD med rappar från den medföljande boken Really Rapt.
Åk 6 - 2 CD med alla elevbokstexter och 1 CD med hörövningar till diagnoserna.

Action Songs och Really Rapt
Sångböckerna Action Songs och Really Rapt innehåller alla sånger/rappar som ingår i Talking English 4 resp. 5, men också många andra. Sångerna/rapparna finns inspelade på CD. Böcker och CD går också att beställa separat.