Bläddra

Talteorin och kombinatorikens grunder. Portfölj II av ”Den första matematiken”

Kategorier: Kombinatorik och grafteori Matematik Matematik och naturvetenskap Talteori
Köp här

Talteorin och kombinatorikens grunder. Portfölj II av ”Den första matematiken”

Kategorier: Kombinatorik och grafteori Matematik Matematik och naturvetenskap Talteori
Köp här
Denna bok innehåller del II av den större studien och artikelsamlingen "Den första matematiken", som utgör en genomgång av några grundläggande begrepp och samband ur talteori och diskret matematik, med fördjupande eller reflekterande kommentarer.

Artiklarna använder den speciella framställningsform eller layout som författaren valt att kalla för den holistiska.

Boken riktar sig till studenter och lärare i matematik, data/IT, logik eller filosofi, men även till en allmän matematiskt eller filosofiskt intresserad publik.