Bläddra

Tänk om det blir kallare? : hur solens växlande aktivitet påverkar jordens klimat

Kategorier: Föroreningar och miljöhot Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Klimatförändringar Miljön
Köp här

Tänk om det blir kallare? : hur solens växlande aktivitet påverkar jordens klimat

Kategorier: Föroreningar och miljöhot Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Klimatförändringar Miljön
Köp här
Brist på svar gjorde mig skeptisk. Mitt intresse för Jordens klimat väcktes när jag var redaktör för Nordens enda facktidning för fordonsindustri. Det förde från motorer via bränslen och energi till klimatfrågan. På energi- och transportseminarier talade kända professorer om hur ökande halt av koldioxid i atmosfären skulle hota Jorden med farlig uppvärmning. Men när jag frågade dem om Solens inverkan på klimatet ck jag inga svar. Det väckte min skepsis. Jag fann att observerade grundfakta inte stöder tesen att människans förbränning av kolhaltiga ämnen skulle farligt värma klimatet. Jag fann också att tusentals forskare utifrån grundfakta och egna rön tvivlar på att mänsklig verksamhet nämnvärt kan påverka klimatet. Det ck mig att 2013 ge ut min bok ”Solen driver vårt klimat. Vetenskap, debatt och politik”. Nu har jag uppdaterat och vässat den. Men den manar inte till slöseri med kol, olja och gas. Det nns goda skäl till sparsamhet: n Att hushålla med ändliga resurser. n Att köpa mindre olja från ofta odemokratiska och politiskt osäkra länder. n Att därtill generellt minska våra importkostnader. n Att minska giftiga utsläpp från förbränning av kolhaltiga ämnen. Skeptiska forskare betvivlar inte att klimatet förändrats och förändras eller att Jorden under 1900-talet blivit något varmare. Men de betvivlar att ökande CO2-halt i nämnvärd grad orsakat uppvärmningen och framför allt att det främst är CO2-utsläpp från mänsklig verksamhet som drivit den. För detta kallas de klimatförnekare, vilket de inte är. De anklagas för att vara köpta av oljeindustrin och för att hota människans och hela Jordens fram- tid. Mot detta kan man anföra följande: n Oljan ägs av ett fåtal länder, varav många är politiskt osäkra och saknar demokratiskt styre. n Oljebolagen tillhandahåller alla slags energi och bränslen som marknaden efterfrågar. De både får och ger stöd för att nna och utveckla alternativa ener- giformer. n Marknaden i stort efterfrågar kol, gas och olja för att de innehåller mycket energi och nns i riklig mängd till låg kostnad. Men detta ger sällan några bidrag. Tvärtom motarbetas det av många poli- tiska krafter – nansierade med offentliga medel. I stället är hela klimatfrågan främst politisk – en huggsexa om nansiering och fördelning av utlovade 100 miljarder US-dollar per år - med påstått klimathot som täckmantel Att ökande CO2-halt från ökande tillskott från mänsklig verksamhet skulle hota klimatet är troligen mänsklighetens största vetenskapliga skandal genom tiderna. 4 Det kan jag inte förtiga!