Bläddra

Tänk om det blir kallare? : hur växlande solmagnetism och andra naturliga processer påverkar jordens klimtat

Kategorier: Föroreningar och miljöhot Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Klimatförändringar Miljön
Köp här

Tänk om det blir kallare? : hur växlande solmagnetism och andra naturliga processer påverkar jordens klimtat

Kategorier: Föroreningar och miljöhot Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Klimatförändringar Miljön
Köp här
Klimatet beror på a) hur mycket solvärme som når jordytans land och vatten, b) hur Jordens gravitation komprimerar atmosfären mot jordytan med värmande effekt. Det följer allmänna gaslagen - oavsett vilka gaser atmosfären består av. Hinder för solvärme är skymmande moln och stoft, dygnets och årets mörka tider samt lägre solvinkel närmare polerna. Kol är livets ursprung och förutsättning. Ljus och värme kommer dagligen från Solen. Med vatten, syre och kol utlöser ljuset processen fotosyntes, som ger växtligheten dess livsnödvändiga näring. Kol är energibärare för Jordens liv. Men för många är kol i stället hotet mot allt liv. De tror att mer koldioxid skulle farligt värma atmosfären hota Jordens liv. Det är en märklig syn, eftersom Jorden under långa tidigare perioder både varit 5-10 grader varmare än nu och haft mångfalt högre CO2-halter - och mycket rikare växt- och djurliv. Hur går det ihop?