Bläddra

Tänk om : En bok om autism, Aspergers syndrom, ADHD och andra förmågor

Tänk om : En bok om autism, Aspergers syndrom, ADHD och andra förmågor

Köp här

Författaren Lotta Abrahamsson fick sina diagnoser, Aspergers syndrom och ADHD först i vuxen ålder. Hon gick i skolan under 70- och 80-talen, då diagnoser i stort sätt inte ställdes. I boken utgår hon från sina egna erfarenheter av att växa upp och leva med diagnoser. Med hjälp av goda strategier och rutiner har hon lyckats i karriären och även klarat av att hålla samman sin vardag.

För att vi ska kunna uppnå målet med att ge alla barn en likvärdig utbildning, kan vi gemensamt behöva utarbeta strategier, metoder och rutiner för barn med neuropsykiatriska diagnoser, särskiklt när det gäller det sociala samspelet.

Tänk om ger en unik inblick i de problem och möjligheter som barn med dessa diagnoser kan möta. Du får konkreta förslag på vad du bör tänka på för att ni gemensamt ska kunna möta utmaningarna i vardagen och lägga grunden för ett livslångt lärande. Boken visar också praktiska verktyg, som hjälper dig att ge barnen nycklar och lösningar till ett fungerande socialt liv. De bygger på att barnens funktioner inte ses som hinder, utan istället tas tillvara som förmågor.

Lotta Abrahamsson är en mycket efterfrågad föreläsare, utbildare och pedagogisk metodhandledare. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med elever som har någon form av autism och/eller ADHD.