Bläddra

Tätt intill – hela dagen! : handbok för elevassistenter i skolan

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här

Tätt intill – hela dagen! : handbok för elevassistenter i skolan

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här
Det är ingen lätt uppgift att vara elevassistent - men ett allt viktigare uppdrag i dagens skola. Fler och fler elever i skolans alla stadier har behov av extra stöd och kraven på skolans resurspersoner ökar. Elevassistenterna - som vi har valt att kalla dem - har många gånger ett komplext uppdrag och det är inte alltid skolan lyckas delge dem uppdraget på ett konkret och tydligt sätt. Detta kan i sin tur öka risken för känslan av misslyckande i arbetet förutom att eleven inte får det stöd den behöver. Här kan denna bok fylla ett tomrum.