Bläddra

Teknikutveckling och företagande

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Teknikutveckling och företagande

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Teknikutveckling och företagande handlar om hur man arbetar i ett teknikutvecklingsprojekt. Det innebär att den beskriver tre olika delar: Teknik, Företagande och Arbetssätt.

Läs mer
Teknikdelen avser arbetet med att utveckla en idé till färdig produkt. Boken beskriver hur eleven kan arbeta med skisser, ritningar, prototyper, konstruktioner och slutligen produktionen.
Med Företagande avses att produkten ska vara gångbar på marknaden och kunna säljas till ett pris som passar kunden och samtidigt ge en tillräcklig vinst. Boken beskriver hur eleven kan arbeta med analyser, kalkyler, finansiering, affärsplan och marknadsföring.
Arbetssättet är projektarbete. Boken beskriver arbetetet i ett projekt från idé - planering - genomförande - utvärdering. Brainstorming, tidsplanering, protokollföring och utvärdering är några av de faser som beskrivs.