Bläddra

Teknotopier – Den nya tekniken och rättens framtid

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Teknotopier – Den nya tekniken och rättens framtid

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Tekniken har blivit en del av samhället. Den är så invävd i samhällsstrukturen att den är svår att reglera, och kontrollförsöken stupar oftast på att den tekniska utvecklingen är så mycket snabbare än lagstiftningen.

Men innan man ger sig i kast med slentrianmässig reglering av ny teknik bör man fråga sig vad som behöver regleras, och av vem. Napsters konfrontation med musikbranschen har satt upphovsrätten i fokus och tvingat fram en akut diskussion om regleringsbehovet. För vem bryr sig om lagen när det är så enkelt att ladda ned piratkopierad musik och film från Internet?

Kommunikationsexplosionen efter Internet har haft stor betydelse för friheten och öppenheten i samhället. Det finns dock områden där även förhärdade skeptiker ropar på hjälp från lagstiftaren, och det gäller integriteten och skyddet för t ex yttrandefriheten.

Vi står mitt i en gigantisk omvälvning, och det är viktigt att komma ihåg att det är vi själva som bestämmer vilken riktning utvecklingen skall ta. Om vi agerar klokt kommer den att stärka de individuella rättigheterna.

Nicklas Lundblad arbetade tidigare för Sveriges tekniska attachéer i Silicon Valley och är nu VD för Stockholms e-handelskammare.

Läs boken online (PDF-format)