Bläddra

Teorier i socialt arbete : ramverk i aktuell praktik

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi

Teorier i socialt arbete : ramverk i aktuell praktik

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Köp här

Teorier i socialt arbete – ramverk i aktuell praktik utforskar nutida sociala teorier och perspektiv på ett systematiskt sätt med hjälp av ett integrerat och flexibelt ramverk för att koppla samman kontext, teori och praktik. Boken ger en grund att stå på i de mångskiftande och ofta svårförståeliga sammanhang där praktisk verksamhet, och även teoribildning, äger rum.

Karen Healy introducerar en dynamisk praktikmodell för socialt arbete som bidrar till att utveckla en förståelse av socialarbetarens professionella uppdrag som en mångsidig aktivitet som är formad av professionellt syfte, politik och verksamhetsområden.

Boken

  • visar hur kontexten påverkar det sociala uppdraget och hur socialarbetaren kan förändra dessa praktikmiljöer
  • ger en översikt över nutida teorier som är viktiga för det sociala arbetets praktik
  • innehåller avsnitt om posthumanism och ekosocialt arbete
  • påvisar utbudet av kritiska tillvägagångssätt, inklusive feministiskt och antirasistiskt socialt arbete
  • innehåller övningar hämtade från realistiska fallstudier.

Boken är en grundbok i socialt arbete och vänder sig till studenter på alla utbildningsnivåer, yrkesverksamma inom socialt arbete och andra personer som är intresserade av området.

Sagt om boken
”Genom att förstå idéerna som ligger till grund för våra institutionella kontexter och formella teoribas, kan vi använda dem kritiskt, och när det är nödvändigt, förändra dem för att uppnå de värden och målsättningar vi är förbundna till.” Karen Healy

Om författaren
Karen Healy är professor i socialt arbete vid University of Queensland, Australien. Hon forskar om socialt arbete och samhällsservice med särskilt fokus på utsatta barns och familjers hälsa och välbefinnande. Hennes mål är ett vård- och omsorgssystem som möjliggör hälsa och social inkludering för alla.